Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Eva Machková - publikační a tvůrčí činnost

KNIHY A PUBLIKACE

 

1970

Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte (Praha: ÚDLUT)

 

 

1971

Práca s deťmi (Bratislava: Osvetový ústav)

 

 

1975

A gyermeknevelés munkája (Bratislava: Osvetový ústav)

 

Veřejné vystoupení a poetika jevištního projevu dětí. K mezinárodnímu symposiu (Praha: ÚKVČ)

 

 

1978

Dramatická výchova dětí (Cyklus přednášek a seminářů) (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Sypal, Jaromír]

 

Dramatické hry a improvizace. Pro potřebu kulturně výchovných zařízení Středočeského kraje (Praha: SKKS)

 

 

1980

Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte. Metodický materiál pro potřeby dětského divadla (Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě)

 

 

1981

Dramatické hry a improvizácie (Bratislava: Osvetový ústav, ed. Záujmová umelecká činnosť)

 

Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru. Metodický list pro krajské metodiky, poroty a vedoucí souborů zařazených v krajích do užšího výběru na KDL (Praha: divadelní oddělení ÚKVČ)

 

K problematice práce porot dětského přednesu. Metodický list pro obor dětský přednes (Praha: ÚKVČ) [Spoluautorka: Vítězslava Šrámková]

 

Slovníček uměleckého přednesu s přílohou Umělecký přednes a jeho agitačně výchovné působení (Praha: SKKS) [Spoluautoři: Musilová, Daniela-Hůrková-Novotná, Jiřina-Halada, Vladimír-Hraše, Jiří]

 

 

1982

Kapitoly z praxe dramatické výchovy (Ostrava: Krajské kulturní středisko Ostrava) [Spoluautorky: Magerová, Eva-Mašatová, Milada]

 

 

1983

Dramatika pro děti (Ústí nad Labem: Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem)

 

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. Metodický materiál (Praha: OKS Praha-západ), další vydání: 1987 (2x), 1990 (2x)

 

 

1984

Dramatikus játékok és improvizációk. Dramatické hry a improvizace (Bratislava: Osvetový ústav)

 

 

1985

Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí. Učební osnovy dvouletého kurzu (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Halada, Vladimír-Magerová, Eva-Sokol, František-Provazník, Jaroslav-Josková, Zdena-Richter, Luděk-Urbanová, Alena-Mašatová, Milada]

 

 

1986

Psychologické metody výchovy k tvořivosti (členka autorského kolektivu pod vedením Jaroslava Hlavsy) (Praha: SPN) [Spoluautoři: Hlavsa, Jaroslav-Havlínová, Miluše-Klicperová, Martina-Bakalář, Eduard-Halík, Tomáš-Holeyšovský-Chaloupka, Otakar-Viewegh, Josef]

 

 

1987

Dospělí dětem (Praha: DILIA)

 

 

1988

Mezi skutečností a snem (Ostrava: KDPM)

 

 

1990

O sani s mnoha hlavami. Dramaturgie a dramatika dětského divadla (Praha: Pražské kulturní středisko, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 8)

 

 

1991

Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy (Praha: ARTAMA-STD)

 

Perníková dramaturgie (Olomouc: Okresní kulturní středisko v Olomouci)

 

 

1992

Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole (Praha: IPOS-ARTAMA-STD) [Spoluautorky: Opravilová, Eva-Černá, Irena-Jirsová, Zuzana-Haklová, Jitka-Svobodová, Eva-Gregorová, Vlasta]

 

Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací (Praha-Ústí nad Orlicí: IPOS-ARTAMA-OÚ Ústí nad  Orlicí-SKS Ústí nad Orlicí-IMPULS Hradec Králové), další vydání: 1993, 1999

 

Zásobník dramatických hier, cvičení a mprovizácií (Bratislava: Národné osvetové centrum)

 

 

1993

Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele (Úvod do studia výchovné dramatiky) (Praha: katedra výchovné dramatiky DAMU)

 

 

1996

Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu (Praha: DAMU)

 

 

1998

Úvod do studia dramatické výchovy (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

 

 

2000

Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti  (Praha: DAMU-katedra výchovné dramatiky)

 

Vývoj české dramatické výchovy v datech [materiál pro konferenci Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa] (Praha: katedra výchovné dramatiky DAMU) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

 

 

2002

Jak se učí dramatická výchova (Didaktika dramatické výchovy), rukopis

 

 

2012

Projekty  dramatické výchovy pro středoškoláky (Praha: Portál)

 

 

2013

Mezi skutečností a snem - o dramaturgii divadla pro děti (Praha: DAMU,  edice DISK 2013)

 

Projekty  dramatické výchovy pro mladší školní věk (Praha: Portál)

 

Projekty  dramatické výchovy pro starší školní věk (Praha: Portál)

 

 

 

 

 

VÝZNAMNĚJŠÍ ČLÁNKY, ČASOPISECKÉ CYKLY A PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH 

1968

”Typy dramatické výchovy”, Divadelní výchova V, 1968, č. 3-5

 

 

1969

”Dětský talent”, Mladá scéna XI, 1969/1970, č. 2

 

”´Lehrstücky´ Bertolta Brechta”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 6

 

 

1970

”Organizace dramatické výchovy v Anglii”, Divadelní výchova VII, 1969, č. 4

 

 

1973

”Diskuse o principech ´divadla hraného dětmi´”, Divadelní výchova X, 1973, č. 3

 

”Doškolování učitelů dramatické výchovy ve Velké Británii”, Divadelní výchova X, 1973, č. 3

 

 

1974

”K teoretickým problémům dramatické výchovy (I. část)”, Divadelní výchova XI, 1974, č. 2

 

 

1975

”Na přelomu? Několik poznámek k dramatické výchově děti”, Amatérská scéna XII, 1975, č. 2

 

 

1979

”Malá metodika dětského divadla”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 1-6

 

 

1980

”ABC dramatické výchovy”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 4-9, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 1, 2, 4

 

”Dětské divadlo a režie”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80. Příloha KČ, č. 1

 

”Kongres Drama ve výchově”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 6

 

”Milý Jene Císaři”, Československý loutkář XXX, 1980, č. 10

 

 

 

1981

”Lekce metodikům”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 5, 7, 12, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 3-10

 

”Radosti a svízele dětské dramaturgie”, Zlatý máj XXIV, 1981, č. 2

 

 

1983

”Dětské divadlo a režie”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

 

”Dramatika jako součást literatury pro děti”, Zlatý máj XXVII, 1983, č. 8

 

 

1989

”Pojetí současné dramatické výchovy a její vztah k literatuře pro děti” in Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře. Referáty a diskusní příspěvky z pracovní konference SPKM, čsl. sekce IBBY (Praha: Společnost přátel knihy pro mládež)

 

 

1990

Schola ludus - škola hrou”, Tvořivá dramatika I, 1990, č. 0 + Amatérská scéna XXVII, 1990, č. 6

 

”Vystupme z ilegality!”, Tvořivá dramatika I, 1990, č. 0 + Československý loutkář XL, 1990, č. 5 [Spoluautoři: Svobodová, Radmila-Zajícová, Eva-Waidinger, Miroslav-Kolínová, Blanka-Horová, Eva-Vydrová, Mirka-Petrasová, Nina-Provazník, Jaroslav[

 

 

1991

”Návrh statutu státní zkoušky (atestace) dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika II, 1991, č. 1

 

1992

”Dramatika pro děti a mládež 70. a 80. let”, Tvořivá dramatika III, 1992, č. 7-8

 

”Na DAMU se studuje dramatická výchova”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 4

 

”Playmaking aneb Neobjevovat dávno vyzkoušené”, Literární noviny III, 1992, č. 18

 

”Výchovná dramatika na DAMU”, Tvořivá dramatika III, 1992, č. 7-8

 

 

1993

”Je možné hrát ve škole Shakespeara?” in Čeňková, Jana-Kupcová, Helena-Machková, Eva-Urbanová, Alena: Drama a dramatická výchova. Texty k literární výchově pro 5. - 9. ročník ZŠ (Praha: Scientia)

 

 

1995

”Hledání tématu, žánru, autora, tvaru”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

 

 

1996

”Tři typy dramatu (Viděno z USA)”, Tvořivá dramatika VII, 1996, č. 1

 

 

2001

“Diplomové práce v oboru DV, jejich témata a kritéria hodnocení”, Tvořivá dramatika XII, 2001, č. 2

 

 

2002

“Kdo jsou a kam míří? O posluchačích dramatické výchovy na DAMU”, Tvořivá dramatika XIII, 2002, č. 1

 

“V bludišti dramatické výchovy” , Tvořivá dramatika XIII, 2002, č. 1

 

 

2003

“O dramatické výchově ve studiu učitelů”, Tvořivá dramatika XIV, 2003, č. 1

 

“Umělecká, či pedagogická fakulta?”, Tvořivá dramatika XIV, 2003, č. 2

 

2004

“Dramatická výchova a herectví”, Tvořivá dramatika XV, 2004, č. 1

 

 

 

 

 

 

 

PŘEKLADY 

1971

Čtvrtý sešit inspirace. Ze zahraničních pramenů I (Praha: ÚDLUT) [Z knihy Peter Chilver, Improvizované drama]

 

 

1991

Pemberton-Billing, R. N.-Clegg, J. D.: Vyučování dramatu. Pojetí výchovného dramatu na středních školách (Praha: Městská knihovna-ARTAMA)

 

 

1996

Way, Brian: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací (Praha: ISV nakladatelství)

 

”Improvizace: Postavy se pohybují a mluví”,  komentované úryvky z knihy Nellie McCaslinové, Deník DS `96 Ústí nad Orlicí - příloha

 

 

1997

”Dramatické světy Cecily O`Neillové”, komentované ukázky z knihy Cecily O´Neill, Drama Worlds - A Framework for Process Drama (Portsmouth: Heineman, 1995), Tvořivá dramatika VIII, 1997, č. 3

 

”Viola Spolinová: Hry a cvičení pro divadlo”. komentované úryvky z knihy Viola Spolin, Theatre Games for the classroom. A Teacher´s handbook (Evanston, Illinois: Northwestern University, 1986), Tvořivá dramatika VIII, 1997, č. 1 

 

1998

”Nellie McCaslinová: Tvořivé drama ve třídě”, komentované ukázky z knihy Nellie McCaslin, Creative Drama in the Classroom (1990), Tvořivá dramatika IX, 1998, č. 2-3

 

 

2000

“John O´Toole: Dramatický proces”, komentované ukázky z knihy John O´Tolle, The Process of Drama. Nogotiating Art and Meaning (London: Routledge, 1992), Tvořivá dramatika XI, 2000, č. 1 a č. 2

 

 

2001

“Školní drama dle Johna Somerse”, komentované ukázky z knihy John Somers, Drama in the Curriculum (London-New York: Cassell Educational Limitgedc, 1994), Tvořivá dramatika XII, 2001, č. 2

 

 

 

 

EDITORSKÁ ČINNOST, REDIGOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE PŘI REDIGOVÁNÍ RUBRIK

1964

Divadelní výchova I - XI, 1964-1974 [vyd. ÚDLUT, od roku 1972 ÚKVČ, Praha] - vedoucí redaktorka

 

 

1969

Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo očima zasloužilého umělce Miloslava Dismana. Bibliografie (Praha: ÚDLUT) [Spoluautorka: Hřavová, Elena]

 

 

1970

Jan Amos Komenský: Školní hry a výchova. 300. výročí úmrtí Jana Amosa Komenského (Praha: ÚDLUT)

 

 

1971

Texty dětské scény, sv. 1 - 18 + nečíslovaný svazek Zlatá lilie,1971 - 1980 [vyd. ÚDLUT, od roku 1972 ÚKVČ, Praha]

 

 

1974

Kraťásky. Sborník pohádek pro dětské soubory (Praha: ÚKVČ)

 

“Do zápisníku metodika” [rubrika], Amatérská scéna XI, 1974, č. 1 - 7, 9 - 12

 

 

1976

Dětské divadlo. Sborník her pro dětské divadelní soubory (Praha: Albatros)

 

Disman, Miloslav: Receptář dramatické výchovy (Praha: SPN, ed. Učebnice středních odborných škol), 2. vyd. 1982, 3. vyd. 1984, 4. vyd. 1989

 

 

1978

Dětské divadlo 2. Sborník her pro dětské divadelní soubory (Praha: Albatros)

 

 

1979

Kaplické divadelní léto ´79 - informační zpravodaj celostátní přehlídky dětských divadelních a loutkářských souborů 1979, č. 1-7 [vyd. organizační štáb KDL] - vedoucí redaktorka [Redaktoři: Alner, Juraj-Provazník, Jaroslav-Vrba, Pavel]

 

 

1981

“Lekce metodikům” [redigování rubriky pro metodiky slovesných oborů], Československý loutkář XXXI, 1981. č. 5-12; XXXII, 1982, č. 1-10

 

 

1982

”Dílna - dílna - dílna” [redigování série článků pro metodiky a pořadatele vzdělávacích akcí], Československý loutkář XXXII, 1982, č. 11-12

 

Hřej, sluníčko, hřej! Sborník pásem a montáží pro dětské recitační kolektivy a smíšení soubory dětí a mládeže (Praha: DILIA, sv.11220)

 

Od třinácti do šestnácti. Sborník pásem,montáží a scénářů pro recitační soubory třinácti- až šestnáctileté mládeže (Praha: DILIA, sv. 11239)

 

Tajné skrýše slov. Sborník pásem pro dětské recitační soubory (Praha: DILIA, sv. 11148)

 

 

1983

”Jak se dělá dětské divadlo” [redigování volného cyklu článků o dětském divadle], Amatérská scéna XX, 1983, č. 2, 4 - 7

 

Objevy a návraty. Sborník pásem pro dětské recitační soubory od mateřské školy do konce školy základní (Praha: DILIA, sv. 11377)

 

Svět dětí, ptáků, fialek. Sborník pásem pro recitační soubory dětí od 7 do 12 let (Praha: DILIA, sv.11296)

 

 

1984

Ať se točí svět! Sborník pásem a montáží pro dětské recitační, literárně dramatické a pěvecko-recitační soubory (Praha: DILIA, sv. 11465)

 

 

1987

Heslo ”Mělník”. Sborník montáží a pásem pro dětské recitační a literárně dramatické kolektivy (Praha: DILIA, sv.11684)

 

 

1989

“Dveře dokořán” [rubrika o dramaturgii dětského divadla], Amatérská scéna XXVI, 1989, č. 2-12; XXVII, 1990, č. 1-2, 5, 7, 9; XXVIII, 1991, č. 1, 3, 5, 10; XXIX, 1992, č. 3, 4, 5

 

Kuře, kocourek a malý tygr (Praha: DILIA)

 

 

1991

Inspirace pro dětskou dramaturgii. Práce posluchačů třídy lidové konzervatoře Východočeského kraje pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských kolektivů 1988-1990 (Hradec Králové: Středisko amatérské kultury IMPULS)

 

 

1998-dosud

“Integrál. Rubrika pro vzájemný dialog pedagogů a lektorů škol a kurzů vzdělávajících učitele dramatické výchovy”, Tvořivá dramatika

Projekty  dramatické výchovy

pro starší školní věk