Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

doc. Radek Marušák

ystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor český jazyk–dějepis, a DAMU, obor výchovná dramatika. Pracoval jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ, na gymnáziu i jako učitel LDO ZUŠ. Od roku 2011 vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU. Kromě toho působí jako odb. asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se využíváním metod dramatické výchovy ve vyučování při práci s literárním textem, dramatem ve vyučování, dětským a studentským divadlem. Kromě práce s dětmi a studenty vede také semináře dramatické výchovy pro dospělé, zaměřené zejména na práci s literárním textem.

Publikační a tvůrčí činnost

Předměty na KVD DAMU: Praktikum dramatické výchovy II - Strukturování dramatické práce. Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží. Didaktika dramatické výchovy. Úvod do studia dramatické výchovy.