Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. Eva Machková

Vystudovala divadelní vědu na DAMU a pedagogiku na FF UK v Praze. Po krátkém působení v Městském divadle v Mladé Boleslavi dlouholeté zaměstnání v ústředním metodickém zařízení pro amatérské divadlo (ÚDLUT, později ÚKVČ), kde se věnovala především dramatické výchově, dětskému divadlu a dětskému přednesu, dále divadlu pro děti a amatérském loutkářství (včetně koncipování a odborné přípravy národních přehlídek a vzdělávacích akcí). Od roku 1992 pedagog DAMU, kde zakládala katedru výchovné dramatiky a do roku 1995 ji vedla. Autorka publikací Základy dramatické výchovy (1980), Metodika dramatické výchovy (poslední vyd. 2002), Úvod do studia dramatické výchovy (1998), Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti (2000) a jiných.

Publikační činnost

Předměty na KVD DAMU: Úvod do studia dramatické výchovy. Teorie dramatické výchovy. Didaktika dramatické výchovy. Historie dětského divadla a dětského přednesu. Diplomový seminář. Volba předlohy pro dramatickou výchovu.