Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZEMANOVÁ, Patricie: Rozvoj dítěte mladšího školního věku dramatickou výchovou

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

1. ÚVOD

2. CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
2.1. Obecná charakteristika mladšího školního věku
2.2. Tělesný a pohybový vývoj
2.3. Vývoj poznávacích procesů
2.4. Postoj k lidem a okolnímu světu
2.5. Morální vývoj
2.6. Učení a sociální učení
2.7. Hra
2.8. Dramatická výchova a hra
2.9. Hračka

Praktická část

3. ÚVOD K PRAKTICKÉ ČÁSTI
3.1. Pravidla
3.2. Výběr her a cvičení pro děti mladšího školního věku

4. STAVBA HODINY DRAMATICKÉ VÝCHOVY S DĚTMI MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
4.1. Plán přípravy lekce
4.2. Hodina zaměřená na pohyb v prostoru
4.3. Hodina zaměřená na improvizaci

5. PROJEKT
5.1. O Molly Čiperce a hloupém obrovi (podrobná analýza projektu)
5.2. Koncepce pěti lekcí:
Lekce I
Lekce II
Lekce III
Lekce IV
Lekce V
Dalo by se na příběhu pracovat dále?

6. ZÁVĚR

Seznam literatury