Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole

Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

OBSAH

PŘÍČINY VZNIKU DIPLOMOVÉ PRÁCE, JEJÍ CÍLE A SMYSL

1. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ ZAŘAZENÍ V RVP
1.1. Vymezení pojmů environmentální a ekologická výchova
1.2. Význam a cíle EVVO
1.2.1. Smysl EVVO
1.2.2. Cíle EVVO
1.3. Směry EVVO v historickém kontextu a současné trendy
1.4. Úskalí a ne/efektivita současných trendů v EVVO
1.5. EVVO na středních školách
1.5.1. Zájem studentů a učitelů o EVVO na SŠ
1.5.2. Možnosti, limity a realizace EVVO na SŠ (zvláště na gymnáziích)
1.5.3. RVP GV - Smysl průřezového tématu a možnosti jeho začlenění do výuky

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA A JEJÍ SPOJITOSTI S ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU
2.1. Význam a cíle DV
2.2. Využití metod dramatické výchovy při výuce
2.3. Společné principy DV a EV
2.3.1. Estetické vnímání
2.3.2. Zkušenost
2.3.3. Prožívání
2.3.4. Tvořivost
2.3.5. Hra
2.3.6. Reflexe
2.3.7. Vztah
2.3.8. Kladení otázek – hledání odpovědí
2.4. Specifické komponenty dramatické výchovy využitelné v EV
2.4.1. Hra v roli
2.4.2. Improvizace
2.4.3. Příběh
2.4.4. Problémová situace a konflikt
2.4.5. Napětí
2.4.6. Prostředí – prostor
2.4.7. Znakovost
2.4.8. Scéničnost a diváctví

3. REALIZACE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU EV NA SŠ METODAMI DV
3.1. Možnosti propojení Ev a Dv na SŠ
3.2. Doporučení při zpracovávání EV metodami DV

4. EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE
4.1. Popis dotazníkového šetření
4.2. Realita v praxi na SŠ s propojováním obou výchov
4.3. Možnosti propojení obou výchov
4.4. Zájem a motivace pedagogů k propojení obou výchov
4.5. Jaké podmínky pro práci by učitelé potřebovali
4.6. Výhody a nevýhody tohoto propojení

5. PRAKTICKÁ METODICKÁ ČÁST
5.1. Budoucnost a my v ní
5.2. Příběh v domě
5.3. Co jíme?
5.4. Pěstování kakaa a ne/férový obchod s ním
5.5. Hořkosladké jednání
5.6. Kouření ve veřejných prostorách
5.7. Život a hudba přírodních národů

ZÁVĚR

Seznam literatury

SEZNAM PŘÍLOH
A. Studenti při práci
B. Nápady studentů, co bude Prahu trápit v budoucnosti – lekce A
C. Diamant problému – lekce A
D. Role obyvatel domu – lekce B
E. Příklad textu pro studenty – lekce B
F. Část zápisu z domovní schůze – lekce B
G. Zpětná vazba od studentů z lekce B
H. Obrázek pěstitelky z lekce C a informace z výrobku
I. Informace o kakau pro studenty
J. Literární práce studentů z hodiny o kouření – lekce F
K. Důležité události v životě člověka a význam hudby – lekce G
L. Důležité události v životě člověka očima studentů – lekce G
M. Dotazník pro pedagogy