Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´97, Ústí nad Orlicí 1997]

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

ÚVOD

Kapitola první - VÝZNAM PŘEDNESU PRO ROZVOJ DÍTĚTE
Rozvoj zdravého sebevědomí
Vztah k okolnímu světu
Dítě a společnost
Vztah k umění
Citová výchova
Mluvní výchova

Kapitola druhá - VÝBĚR LITERÁRNÍ PŘEDLOHY
1. hledisko osobní výpovědi recitátorů (režiséra, pedagoga)
2. hledisko psychofyzických předpokladů žáků - věku
3. literární hodnoty textu
4. hledisko zkušeností žáků
a) čtenářské
b) životní
c) recitační
5. hledisko publika

Kapitola třetí - CESTA OD LITERÁRNÍ PŘEDLOHY K TVARU
a) Rozbor textu
b) Scénář
c) Realizace

Kapitola čtvrtá - VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ

ZÁVĚR

Soupis použité literatury