Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

WOLÁKOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících

Vedoucí diplomové práce: prof. Zoja Mikotová

OBSAH

1. ÚVOD

2. NESLYŠÍCÍ
2.1. Neslyšící v rámci medicínského pohledu
2.1.1. Vzdělávání neslyšících v duchu medicínského modelu
2.2. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina
2.2.1. Historie vzdělávání neslyšících
2.2.2. Kultura neslyšících
2.2.2.1. Znakový jazyk
2.2.2.2. Pravidla chování
2.2.2.3. Zvyky
2.2.2.4. Místa setkávání
2.2.2.5. Umění neslyšících
2.2.2.6. Divadlo

3. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
3.1. Východiska multikulturní výchovy
3.2. Úskalí multikulturní výchovy
3.3. Neslyšící a multikulturní výchova
3.3.1. Sociální identita
3.3.2. Východiska a cíle
3.3.3. Podmínky vyučovacího procesu

4. MOŽNOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY
4.1. Dramatická výchova a multikulturní výchova
4.2. Projekty zaměřené na majoritu
4.2.1. Principy
4.3. Projekty zaměřené na minoritu
4.3.1. Zdrojová oblast znakový jazyk
4.3.2. Zdrojová oblast historie
4.3.3. Zdrojová oblast výtvarné umění
4.3.4. Zdrojová oblast situace

5. NÁVRHY HODIN
5.1. Hodina – Znakový jazyk
5.2. Hodina – Historie
5.3. Hodina – Výtvarné umění
5.4. Hodina – Situace

6. ZÁVĚR

7. LITERATURA

PŘÍLOHY