Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VRBOVÁ, Hana: Možnosti výchovnědramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla

Vedoucí diplomové práce: doc. Radek Marušák

OBSAH

1. ÚVOD

2. ATELIÉR ŠVANDOVA DIVADLA
2.1. Historie Švandova divadla na Smíchově
2.2. Impulsy vedoucí k založení Ateliéru jako vedlejší činnosti Švandova divadla
2.3. Ateliér Švandova divadla a jeho vývoj
2.4. Cíle v oblasti dramatické výchovy v Ateliéru Švandova divadla

3. CHARAKTERISTIKA SKUPINY ÚČASTNÍKŮ–ADOLESCENTŮ
3.1. Charakteristika věku
3.1.1. Potřeby a zájmy adolescentů
3.1.2. Dovednosti a schopnosti adolescentů
3.1.3. Identita adolescenta
3.1.3.1. Tělesná složka
3.1.3.2. Kompetence a výkon jako součást identity
3.1.3.3. Vývoj identity
3.1.3. Socializace a sociální role v adolescenci
3.1.4. Komunikace adolescentů
3.1.5. Vztah adolescentů k vrstevníkům a dospělým, specifika práce

4. DÍLNY ATELIÉRU ŠVANDOVA DIVADLA
4.1. Přehled dílen a ukázka vlastní práce s adolescenty
4.1.1. Herecká dílna
4.1.2. Dílna Hlas a mluva
4.1.3. Pohybová dílna
4.1.4. Scénografická dílna
4.1.5. Seznámení s divadelní fotografií

5. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY POUŽITÉ V DILNÁCH

6. PRAKTICKÁ DÍLNA OD A DO Z ANEB JAK bSE DĚLÁ DIVADLO, JEDNOTLIVÉ DÍLNY V NÁVAZNOSTI

NA HLAVNÍ DIVADELNÍ PROFESE
6.1. První setkání – příprava
6.2. Druhé setkání
6.3. Třetí setkání
6.4. Čtvrté setkání
6.5. Páté setkání
6.6. Příprava produktu
6.7. Produkt a jeho hodnocení
6.8. Plány do budoucna

7. REFLEXE ÚČASTNÍKŮ

8. ZÁVĚR

Literatura

PŘÍLOHY