Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VOSÁTKOVÁ, Hana: Výtvarné prvky, prostředky a postupy v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

ÚVOD

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.1. Dramatická výchova
1.2. Výtvarná výchova

2. VZTAHY A INTERAKCE DRAMATICKÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY
2.1. Charakteristika styčných oblastí dramatické a výtvarné výchovy
2.1.1. Estetická výchova
2.1.2. Souvislost s uměním
2.1.3. Proces a produkt v dramatické a výtvarné výchově
2.1.4. Výrazová hra
2.1.5. Artefiletika
2.2. Výtvarné prvky a postupy v metodách a technikách dramatické výchovy
2.2.1. Výtvarné prvky a postupy v metodách graficko – písemných
2.2.2. Výtvarné prvky a postupy v metodách materiálově - věcných
2.2.3. Výtvarné prvky v dalších metodách dramatické výchovy
2.3. Technika živých obrazů v dramatické a výtvarné výchově

3. MOŽNOSTI A ÚSKALÍ POKUSU O PŘEKRAČOVÁNÍ HRANICE MEZI DRAMATICKOU A VÝTVARNOU VÝCHOVOU
3.1. Z pohledu čtenáře odborné literatury
3.2. Z pohledu účastníka odborných seminářů
3.3. Z pohledu vlastní praxe
3.3.1. Vlastní praxe v mateřské škole
3.3.2. Vlastní praxe v zájmovém dramatickém kroužku

ZÁVĚR

Seznam literatury