Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VORLOVÁ, Veronika: Divadelní a dramatická práce se seniory

Vedoucí práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Seznam příloh a tabulek
Úvod
1. Specifika komunikace a práce se seniory
1.1. Vysvětlení pojmů
1.2. Bio-psycho-sociální specifika stárnutí
1.3. Komunikace se seniory
2. Senior v domově pro seniory
2.1. Zvláštnosti života v domově pro seniory
3. Aktivizační činnost
4. Divadelní a dramatické aktivity pro seniory v Praze
4.1. Pasivně přijímané programy
4.2. Aktivní činnosti
4.2.1. Aktivní divadelní činnosti
4.2.2. Aktivní dramatické činnosti
4.3. Shrnutí
5. Literárně-dramatický klub v DS Krč
5.1. Vznik a principy
5.2. Představení členů
5.3. Zdroje pro přípravu
5.4. Reflexe členů Literárně-dramatického klubu
6. Okénko do LDK
6.1. Od Čejky po Chaplina – ukázka dramatické práce v LDK
Závěr
Literatura a zdroje
Přílohy