Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VITINGEROVÁ, Pavla: Svět Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy

Vedoucí diplomové práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Úvod

1. Inspirační zdroje Astrid Lindgrenové
1.1. Rodina a dětství
1.2. Smaland - osudový kraj
1.3. Hravost, tvořivost, fantazie, humor

2. Dílo Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy
2.1. Tvorba Astrid Lindgrenové pro předškolní věk
2.2. Tvorba Astrid Lindgrenové pro mládší školní věk
2.2.1. Obrazy šťastného dětství
2.2.2. Roštáci a rebelové
2.2.3. Malí detektivové
2.2.4. Přátelé do nepohody
2.2.5. Svět umí být tvrdý
2.2.6. Svět fantazie jako útěcha
2.2.7. Ronja – silná osobnost

3. Astrid Lindgrenová a divadlo pro děti a mládež

Závěr

Seznam literatury a použitých zdrojů