Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

URBANCOVÁ, Alžběta: Srovnání metodiky mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové-Kratochvílové a metodiky výuky zpěvu

vedoucí diplomové práce: Ivana Vostárková

 

OBSAH

ÚVOD

1. HLAS
1.1. Hlas v živočišné říši
1.2. Lidský hlas
1.3. Fyziologie hlasu
1.4. Vývoj hlasu

2. HLASOVÁ VÝCHOVA
2.1. Hlasová výchova- představení metodik
2.1.1. Úvod
2.1.2. Šárka Štembergová-Kratochvílová a její metodika
2.1.3. Bel canto
2.2. Technické hlasové dovednosti
2.2.1. Základní pojmy jako je držení těla, těžiště v metodice Štembergové -Kratochvílové
2.2.2. Základní pojmy postoje, aktivity těla a aktivity ve výuce zpěvu
2.2.3. Porovnání
2.2.4. Vnitřní hmatový sebecit v metodice Š. Štembergové-Kratochvílové
2.2.5. Vnitřní představivost ve výuce zpěvu
2.2.6. Porovnání
2.2.7. Dech v metodice Š. Štembergové-Kratochvílové
2.2.8. Dech ve výuce zpěvu
2.2.9. Porovnání
2.2.10. Hlas a jeho tvorba v pojetí metodiky Š. Štembergové-Kratochvílové
2.2.11. Hlas a jeho tvoření ve výuce zpěvu
2.2.12. Porovnání
2.2.13. Artikulace v metodice Š. Štembergové-Kratochvílové
2.2.14. Artikulace ve výuce zpěvu
2.2.15. Porovnání
2.3. Technické výrazové dovednosti
2.3.1. Rytmus v pojetí metodiky Š. Štembergové-Kratochvílové
2.3.2. Rytmus ve výuce zpěvu
2.3.3. Porovnání
2.3.4. Sdělení v pojetí metodiky Š. Štembergové-Kratochvílové
2.3.5. Sdělení ve výuce zpěvu
2.3.6. Porovnání
2.3.7. Dynamický cit a významový přízvuk v metodice Š. Štembergové-Kratochvílové
2.3.8. Dynamika ve výuce zpěvu
2.3.9. Porovnání

3. ROLE UČITELE
3.1. Učitel v pojetí metodiky Š. Štembergové-Kratochvílové
3.2. Učitel ve výuce zpěvu

4. HLASOVÁ HYGIENA
4.1. Hlasová hygiena v metodice Š. Štembergové-Kratochvílové
4.2. Hlasová hygiena ve výuce zpěvu
4.3. Porovnání

5. ZÁVĚR

Seznam literatury