Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

UHLÍKOVÁ, Ivana: Využití masek pro rozvoj řeči těla

Vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

ÚVOD

1.Maska a řeč těla
1.1. Maska
1.1.1. Třídění masek
1.2. Hra v masce
1.3. Řeč těla
1.3.1.Úvaha terminologická
1.3.2.Pohyby těla
1.3.3.Řeč těla

2. Projekt dílny Masky a řeč těla“
2.1. Forma dílny a její účastníci
2.2. Cíle dílny
2.3. Výstavba dílny
2.4. Použité masky
2.4.1. Použití výrazových  masek
2.4.2. Použití jednoduchých neutrálních masek
2.5. Vlastní projekt

3. Návrh úprav projektu vyplývající z prvního provedení
3.1. Forma dílny a její účastníci
3.1.1. Problémy
3.1.2. Návrh řešení
3.2. Úpravy jednotlivých cvičení

ZÁVĚR

Použitá literatura

Příloha 1 – Masky
Příloha 2 – Fotografie ze zkušebního provedení
Příloha 3 – Písemné reflexe dílny