Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠVEJDA, Zdeněk: Příběh trojské války (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Radek Marušák

OBSAH

Úvod

1. Výuka dějepisu na základních školách

2. Dějinné povědomí dnešní mládeže

3. Záměry, témata a cíle projektu
3.1. Základní záměr projektu
3.2. Dílčí záměry projektu
3.3. Témata příběhu, akcentovaná při práci na projektu
3.4. Cíle projektu

4. Charakteristika skupiny
4.1. Věkové specifikum
4.2. Specifičnost a zkušenost konkrétní skupiny

5. Trojská válka
5.1. Historický exkurz
5.1.1. Trojská válka – Fakt nebo mýtus
5.1.2. Datace trojské války
5.1.3. Achájové a Trojané
5.1.4. Příčiny války
5.1.5. Jablko sváru
5.1.6. Dobytí Tróje
5.2. Určující motivy trojské války
5.2.1. Spor Achillea a Agamemnóna
5.2.2. Patroklova smrt
5.2.3. Souboj Achillea s Hektórem
5.2.4. Hanobení Hektórova těla
5.2.5. Achilleova smrt
5.2.6. „Lidští“ bohové Olympu
5.3. Hlavní postavy trojské války
5.3.1. Paris
5.3.2. Helena z Argu
5.3.3. Agamemnón
5.3.4. Achilleus
5.3.5. Patroklos
5.3.6. Priamos
5.3.7. Hektór
5.3.8. Meneláos
5.3.9. Odysseus

6. Trojská válka – scénář projektu, charakteristika dílčích cílů
6.1. Sběr informací
6.2. Vstup do příběhu
6.3. Snaha odvrátit Parida od jeho úmyslu, stavba lodi
6.4. Příprava výpravy proti Tróji
6.5. Vypuknutí Trójské války
6.6. Olympští bohové
6.7. Desátý rok války
6.8. Dobytí Tróje
6.9. Závěrečná reflexe

7. Realizace projektu
I. den
Úvod
7.1. Sběr informací
7.2. Vstup do příběhu
7.3. Snaha odvrátit Parida od jeho úmyslu, stavba lodi
II. den
Úvod                               
7.4. Příprava výpravy proti Tróji
7.5. Vypuknutí trojské války
7.6. Olympští bohové
7.7. Desátý rok války
7.8. Dobytí Tróje
7.9. Konečná reflexe

8. Reflexe projektu
8.1. Pozitiva a negativa projektu
8.2. Přínos pro účastníky projektu
8.3. Závěry, které z práce na projektu vyplynuly pro mě jako učitele

Závěr

Seznam použité literatury