Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SUDA, Stanislav: K problému otevřené dramatické hry (Tvořivé momenty ve výchovné dramatice)

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Eva Vyskočilová, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. AUTENTICITA
1.1. Deisy
1.2. Jednání a vědomí
1.3. Výcvik psa
1.4. Uvědomujeme si své chování?
1.5. Vědomí souvislostí
1.6. Co je autentičnost?

2. HRA
2.1. Sociální funkce hry
2.2. Vývoj hry
2.3. Kdy je fotbal hrou?
2.4. Problém uvědomělého jednání
2.5. Cesta k reflexi
2.6. Aspekt morálky

3. OTEVŘENÁ DRAMATICKÁ HRA
3.1. Možnosti hry ve výchově
3.2. Hrová tvořivost
3.3. Zkušenost
3.4. Hra představ
3.5. Přístup činoherní
3.6. K problému techniky
3.7. Pravidla otevřené dramatické hry
3.8. Dialogičnost hry

4. PRAXE V DPL OPAŘANY
4.1. IV.oddělení
4.2. III.oddělení
4.3. II.oddělení
4.4. I.oddělení

ZÁVĚR

Seznam studijní literatury