Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠTROBLOVÁ, Ivana: Hledání cesty a struktury Dětského studia v repertoárovém divadle pro děti

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

I. PRVOTNÍ PŘEDSTAVA
1. Úvod
2. Charakter prostředí repertoárového loutkového divadla
3. Impulsy vedoucí k založení dětského studia
4. Charakter dětského studia – ideální představa

II. HLEDÁNÍ VZORŮ U NÁS I VE SVĚTĚ
1. Stručná historie některých hereckých škol a studií v období první a druhé divadelní reformy
2. Stručná historie některých dětských divadel a studií v období první a druhé divadelní reformy
3. Čtyři možné cesty dětského studia na základě vazby učitel –žák

III. CHARAKTER DOSAVADNÍHO VÝVOJE DĚTSKÉHO STUDIA DIVADLA MINOR A SPOLUPRÁCE S TÍMTO DIVADLEM
1. Pět etap vývoje Dětského studia divadla Minor
a) Sociálně komunikační hry
b) Obřadní hry
c) Pohádka
d) Konkurs – cesta k otevřenému studiu
2. Spolupráce dětského studia s mateřským divadlem
a) Prostor a jeho vliv na práci dětského studia
b) Spojení rolí herečky a vedoucí dětského studia

IV. NĚKTERÁ PSYCHOLOGICKO-ESTETICKÁ A DIVADELNÍ VÝCHODISKA SPOLUURČUJÍCÍ CHARAKTER PRÁCE DĚTSKÉHO STUDIA
1. Základní charakterizační rys práce dětského studia
2. Dramaturgie, inscenační styl a charakter dětského hereckého projevu
3. Tři výrazná období převládající divadelní stylizace podle věku dítěte a jejich vliv na inscenační složky dětského divadla

V. ZÁVĚR
Seznam použité literatury
Přílohy (Vynášení Moreny; Janek a zvířátka)