Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi

vedoucí diplomové práce: Blanka Šefrnová

 

OBSAH

ÚVOD

1. kapitola:
NÁSTIN VÝVOJE HUDEBNÍ SLOŽKY DIVADLA

II. kapitola:
FUKNCE HUDEBNÍ SLOŽKY V INSCENACI
Využití hudební složky v divadle hraném dětmi

III. kapitola:
PÍSEŇ JAKO SOUČÁST HUDEBNÍ SLOŽKY DIVADELNÍ STRUKTURY

IV. kapitola:
TVORBA HUDEBNÍ SLOŽKY
Hudební složka inscenace Hloupých pohádek
Hudební složka inscenace V každém lese je myš, která hraje na housle
Hudební složka inscenace Když sedí měsíc na střeše
Hudební složka inscenace O Petrofovi a strážnících

ZÁVĚR

Seznam použité literatury a pramenů

PŘÍLOHY
Hloupé pohádky
V každém lese je myš, která hraje na housle
Když sedí měsíc na střeše
O Petrofovi a strážnících