Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy

Vedoucí práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH

1. ÚVOD

2. MEDIA
2.1. Masová média
2.2. Mediální komunikace
2.3. Vliv médií

3. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
3.1. Mediální výchova jako součást průřezových témat
3.2. Tematické okruhy a obsah mediální výchovy

4. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
4.1. Co je dramatická výchova
4.2. Principy specifické pro dramatickou výchovu

5. Využití dramatickovýchovných metod ve vyučování mediální výchovy

6. Vymezení vybrané mediální problematiky, scénáře programů, reflexe
realizací
6.1. Zpravodajství
6.1.1. Scénář programu Hrdinové nebo zločinci?
6.1.2. Reflexe realizace programu
6.2. Stereotypy v médiích
6.2.1. Scénář programu Jsem jedinec, nejsem jen menšina
6.2.2. Reflexe realizace programu
6.3. Reklama
6.3.1. Scénář programu No-l-ita No.ANOREXIA
6.3.2. Reflexe realizace

7. Závěr
 
PŘÍLOHY:
1. Články a materiály k programům
2. Fotografie z realizací programů