Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

STON, Michal: Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí dramatické výchovy

Vedoucí práce: doc. Eva Machková

OBSAH


1. Úvod

2. Jak dostali indiáni koně (Póníové)
2.1. Literární předloha
2.2. O Póníích
2.3. Kde a jak
2.4. O příběhu
2.5. Realizace
2.6. Divadelní inscenace
2.7. Další inscenace příběhu

3. Rozprávky orlích pier (Siouxové)
3.1. Pramen
3.2. O indiánské autorce
3.3. O Siouxech - Lakotech
3.4. K otázce převyprávění
3.5. Proč jsem pracoval s Rozprávkami
3.6. Druhy indiánského vyprávění
3.7. Mýtičtí hrdinové
3.8. Smysl indiánského vyprávění (indiánské hodnoty)
3.9. Co, kde, proč a jak
3.10. Realizace – první příběh
3.11. Příběh druhý
3.12. Třetí příběh
3.13. Podstatné průvodní jevy – hledání souvislostí
3.14. Téma – shrnutí

4. Indiánské války 19. století (Šajeni)
4.1. Obecný úvod
4.2. Základní historické, kulturní, literární souvislosti
4.3. O Šajenech
4.4. Program Indiáni!
4.5. Východiska (a konce)
4.6. Náznak souvislostí
4.7. Další literatura a možnosti pro DV

5. Závěr

Zdroje
Použitá literatura

PŘÍLOHY
1. Jak dostali indiáni koně - indiánské ochočování koní
2. Rozprávky orlích pier - Indiánské záznamy událostí při loupení koní
3. Rozprávky orlích pier - představení inscenace Hadí bratři v kolinecké škole
4. Indiánské války 19. století - obrazové materiály k projektu Indiáni!