Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Lössl
Oponent: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

1. Úvod
1.1. Pojem tělové vnímání
1.2. Tělové vnímání v herectví a dramatické výchově
1.3. Možné souvislosti tématu

2. Neurologické a psychologické základy tělového vnímání
2.1. Nástroje tělového vnímání a pozornost k němu
2.1.1. Receptory a mentální mapa těla
2.1.2. Vnímání podnětů
2.2. Možnost rozvoje tělového vnímání
2.3. Řízení těla a zpětná vazba z těl
2.3.1. Řízení pohybu nervstvem
2.3.2. Významné části CNS
2.3.3. Řízení žlázami
2.4. Tělové vnímání a vznik emocí
2.5. Teorie emocí
2.6. Průběh emoce
2.7. Fyziologie emocí
2.8. Dítě a jeho psychofyzický vývoj vzhledem k tělovému vnímání
2.8.1. Mladší školní věk (6-11)
2.8.2. Starší školní věk (11-15)
2.8.3. Vývoj vnímání vlastního těla
2.9. Shrnutí

3. Tělové vnímání a herectví
3.1. Materiál divadla
3.1.1. Dítě, a jeho tady a teď
3.2. Herectví: propracovaný systém rozvoje tělového vnímání
3.2.1. Herectví – jak porozumět herecké postavě?
3.2.2. Herecké techniky pracující s tělovým vnímáním
3.2.3. Poznámka k aplikaci cvičení pro DV

4. Michail Čechov (1891-1955)
4.1. Život
4.2. Techniky a cvičení
4.2.1. Imaginární centrum a práce s energií
4.2.2. Základní druhy pohybu: Vyzařování, létání, plutí a modelování
4.2.3. Vnímání partnerů a improvizace
4.2.4. Individuální city
4.2.5. Psychologické gesto (PG)
4.2.6. Imaginární tělo
4.3. Shrnutí a rozšíření

5. Jerzy Grotowský (1933-1999)
5.1. Život
5.2. Techniky
5.2.1. Moje vlastní zkušenost
5.2.2. Práce, detail a osobní zájem
5.2.3. Proces a vytváření struktur
5.2.4. Rozvoj sebepoznání, odkrývání sebe a totální akt
5.2.5. Tělo – paměť a impulzy
5.2.6. Herecká partitura
5.3. Shrnutí

6. Dramatická výchova a tělové vnímání

Závěr

Seznam použité literatury

Seznam použitého vyobrazení