Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠKRÉTOVÁ, Kateřina: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ

Vedoucí diplomové práce: Radek Marušák


OBSAH

1. ÚVOD

2. ODBORNÁ A TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1. OBSAH PŘEDMĚTU OBČANSKÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
2.1.1. Učební plány občanské výchovy
2.1.2. Cíle a očekávané výstupy předmětu občanská výchova
2.1.3. Vztah občanské výchovy k ostatním předmětům
2.2. Dramatické metody ve vyučování
2.2.1. Cíle dramatické výchovy
2.2.2. Improvizace a rolová hra
2.2.3. Členění metod dramatické výchovy
2.2.4. Učitel v roli
2.3. Ostatní efektivní formy vyučování
2.3.1. Problémové vyučování
2.3.2. Kooperativní učení
2.3.3. Projektové vyučování
2.3.4. Zážitková pedagogika
¨

3. PRAKTICKÁ ČÁST
3.1. Problém a pracovní hypotéza
3.2. Učivo občanské výchovy - konkrétní témata vhodná pro zpracování metodami dramatické výchovy
3.2.1. Témata pro 6. ročník
3.2.2. Témata pro 7. ročník
3.2.3. Témata pro 8. ročník
3.2.4. Témata pro 9. ročník
3.3. Příklady lekcí občanské výchovy s použitím metod DV
3.3.1. Struktura hodiny (lekce)
3.3.2. Lekce pro šestý ročník
3.3.3. Lekce pro sedmý ročník
3.3.4. Lekce pro osmý ročník
3.3.5. Lekce pro devátý ročník

4. ZÁVĚR - PROBLÉMY, NA KTERÉ NARÁŽÍM V PRAXI

Seznam použitých pramenů

Seznam použité literatury

PŘÍLOHY