Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila: Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy - jeho uplatnění v praxi, reflexe oboru a studia)

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

Úvod

I. Střední pedagogická škola v Čáslavi
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy (Jana Andrejsková)

II. Střední pedagogická škola v Prachaticích
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy (Ivana Bečvářová)

III. Střední pedagogická škola v Berouně
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy Roman Musil )

IV. Střední pedagogická škola v Litomyšli
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy (Matěj Šefrna)

V. Střední pedagogická škola v Přerově
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy (Věra Mikulcová)

VI. Střední pedagogická škola v Litoměřicích
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy (Ludmila Ladová)

VII. Střední pedagogická škola v Praze
A. Základní charakteristika školy
B. Dokumentace školy
C. Osobnost učitele dramatické výchovy

Závěr
Seznam použité literatury