Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy

Vedoucí diplomové práce: prof. Jana Pilátová

OBSAH

1. ÚVOD
1.1. Cíl práce
1.2. Metodika práce

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA, DIVADLO A DIVADELNÍ ANTROPOLOGIE
2.1. Divadelní antropologie
2.2. Paralela s dramatickou výchovou
2.3. Dramatická výchova…a divadlo
2.4. Proč s dětmi hrát divadlo

3. DĚLENÍ PŘEDSTAVENÍ – TERMINOLOGICKÉ HLEDÁNÍ
3.1. Dětské divadlo
3.2. Divadlo vzešlé z druhé divadelní reformy

4. DIVADLO PROFESIONÁLNÍ A NEPROFESIONÁLNÍ

5. VZPOMÍNKY NA PŘEDSTAVENÍ
5.1. Vzpomínky na představení profesionálních divadel
5.2. Vzpomínky na představení divadel, která vznikla za využití dramatické výchovy

6. STYČNÉ BODY, PRŮNIKY, MÍSTA PŘIBLIŽOVÁNÍ
6.1. Volba témat, námětů, sběr a studium materiálu
6.2. Skupina fungující jako jeden organismus
6.3. Proces tvorby inscenace není nikdy u konce
6.4. Primárně se uplatňuje neiluzivní poetika
6.5. Otázka po divákovi je imanentní součástí inscenačního procesu

7. ZÁVĚR

Seznam použitých pramenů a literatury

PŘÍLOHY
Příloha 1 - Seznam divadel a souborů, o které se práce opírá
Příloha 2 - Seznam inscenací, o které se práce opírá