Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově


Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

1. Stručný ţivotopis Kristy Bláhové

2. Pidivadlo
2. 1. Charakteristika a organizace souboru
2. 2. Vedoucí souboru
2. 3. Členové souboru

3. Způsoby práce v souboru Pidivadlo

4. Inscenační práce Pidivadla a jeho hodnocení
4.1. Recitační práce
4.1.1. Kolik je na světě věcí
4.1.2. Proč mají sýčci velké oči
4.1.3. Neviditelné auto, viditelný strom
4.1.4. Plachý drak
4.1.5. Myš v jedenáctém patře
4.1.6. Válka zvonů
4.1.7. Nahej v trní
4.2. Divadelní práce
4.2.1. Jedničky má papoušek
4.2.2. Obrázky z českých dějin a pověstí
4.2.3. Kočičiny kocoura Damiána
4.2.4. Čtení o městě Kocourkově
4.3. Nerealizované literární předlohy souboru Pidivadlo

5. ZUŠ
5.1. LŠU Most
5.2. ZUŠ Mnichovo Hradiště

6. Lektorská činnost

7. Pedagogická činnost na VŠ

8. Metodika práce

Závěr

Použitá literatura

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Fotografie z představení Jedničky má papoušek
Příloha č. 2: Fotografie z představení Obrázky z českých dějin a pověstí
Příloha č. 3: Fotografie z představení Kočičiny kocoura Damiána
Příloha č. 4: Fotografie z představení Čtení o městě Kocourkově
Příloha č. 5: Dramatická hra - Vladislav Stanovský a Jan Vladislav: Pohádka o pyšném netopýrovi
Příloha č. 6: Astrid Lindgrenová - Ronja, dcera loupeţníka