Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy

Vedoucí diplomové práce: doc. Radek Marušák

OBSAH

ÚVOD

1. TEORIE AGRESE
1.1. Typy agrese a jeho příčiny
1.2. Období uvážené agresivity
1.3. Možné vlivy agresivního chování
1.4. Uspokojené a neuspokojené potřeby
1.5. Teorie šikany
1.6. Jak přecházet šikaně?

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
2.1. Rolová hra, hra v roli
2.2. Typologie rolí - rolové hraní
2.3. Improvizace
2.4. Jak předcházet nežádoucím projevům chování žáků při výuce či lekci DV?

3. POHÁDKA JAKO PŘEDLOHA PRO PROCES DRAMATICKÉ VÝCHOVY
3.1. Funkce pohádky podle Proppa

4. PRAKTICKÁ ČÁST
4.1. Charakteristika projektu
4.2. Projekt č.1 - Květiny
4.3. Projekt č.2 - Džaduar
4.4. Projekt č.3 - Jemelka
4.5. Sociometrie skupiny
4.6. Analýza třídních vztahů
4.7. Zpětná vazba třídní učitelky
4.8. Celkové zhodnocení projektu

ZÁVĚR

Seznam literatury

PŘÍLOHY