Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SCHUBERTOVÁ, Irena: Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku

vedoucí diplomové práce: Eva Polzerová


OBSAH

1. ÚVOD

2. PSYCHOLOGICKÉ A PEDAGOGICKÉ ASPEKTY POHYBOVÉ VÝCHOVY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

3. BIOLOGICKÉ A ZDRAVOTNÍ PŘEDPOKLADY POHYBOVÉ VÝCHOVY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
3.1 Růst a vývoj
3.2 Somatotypy

4. POHYBOVÉ PŘEDPOKLADY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU JAKO ZÁKLAD PRO ROZVOJ PŘIROZENÉHO POHYBU PROSTŘEDNICTVÍM POHYBOVÉ VÝCHOVY 4.1 Vymezení pojmu přirozený pohyb a jeho rozvoj v pohybové výchově
4.2 Obsahová struktura pohybové výchovy předškolního věku
4.3 Obsahová struktura vyučovací hodiny pohybové výchovy (jedna lekce)

5. VYUŽITÍ DRAMATICKÝCH HER A IMPROVIZACÍ V POHYBOVÉ VÝCHOVĚ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
5.1 Podstata hry
5.2 Využití motivace v pohybových činnostech

6. PRAKTICKÁ ČÁST
6.1 Výběr literární předlohy pro dramatické hry a improvizace v pohybové výchově dětí předškolního věku
6.2 Přípravná fáze (výtvarná část, průpravná pohybová cvičení a hry jako příprava pro improvizaci)
6.3 Ukázka stavby vyučovací hodiny pohybové výchovy s využitím dramatických her a improvizací inspirovaných pohádkou Vlk a sedm kůzlátek
6.4 Scénář směřující k tvaru O vlku a kůzlátkách

7. ZÁVĚR

Seznam citované literatury
Seznam literatury