Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

REZEK, Jiří: Inscenační projekt - divadlo s dětmi. Malá slánská steeplechase (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: Karel Vostárek

OBSAH

ÚVOD
1. VÝCHODISKA – překážka č. 1
1.1. Historie souboru
1.2. Složení souboru
1.3. Způsob práce souboru
2. HLEDÁNÍ – překážka č. 2
2.1. Dramaturgický rozbor předlohy – téma
3. OBJEVOVÁNÍ – překážka č. 3
3.1. Autor, prostředí a doba vzniku Alenky za zrcadlem
3.2. Ukázka lekce dramatické výchovy v přípravné fázi projektu
4. NACHÁZENÍ – překážka č. 4
4.1. Určení dramatických situací
5. POJMENOVÁNÍ – překážka č. 5
5.1. Dramatický příběh
5.2. Dramatický konflikt – téma jevištního zpracování
6. OSLOVOVÁNÍ – překážka č. 6
6.1. Typy postav a jejich obsazení
6.2. Charakteristika postav
7. OSAHÁVÁNÍ – překážka č. 7
7.1. Scéna
7.2. Kostýmy
7.3. Hudba
7.4. Osvětlení
8. NABÍDNUTÍ – překážka č. 8
8.1. První scénář
8.2. Struktura zkoušek
8.3. Ukázka lekce inscenační práce
8.4. Konkretizace divadelně výchovných postupů
9. OTEVŘENÍ – překážka č. 9
9.1. Veřejné vystoupení
10. PŘIVŘENÍ – překážka č. 10
10.1. Závěr, plnění cílů
10.2. Zhodnocení inscenačního procesu

Bibliografie
Přílohy