Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

ÚVOD

STRUČNÝ PŘEHLED V DATECH

1. LŠU KLIMKOVICE
1.1. Výběr dětí do souboru
1.2. Způsob práce s dětmi v Kloboučku
1.3. Koncepce práce při přípravě představení
1.4. Průběh lekcí
1.5. Inscenační postup při přípravě představení Bajaja
1.5.1. Výklad o skupině
1.5.2. Seznámení s předlohou a hledání inscenačního klíče
1.5.3. Postupy inscenování vybraných situací
1.5.4. Obsazování rolí
1.5.5. Spolupráce a dialog ve hře
1.6. Přehled představení divadelního souboru Klobouček
1.7. Geneze a hodnocení představení na národních přehlídkách v Kaplici
1.8. Setkání po letech

2. POHYB A TANEC V ŽIVOTĚ EVY POLZEROVÉ
2.1. Hlavní okruhy pohybové výchovy v pojetí Evy Polzerové a příklady cvičení
2.1.1. Pohyb v prostoru a orientace
2.1.2. Správné držení těla
2.1.3. Rozvíjení rytmické a dynamické složky pohybu
2.1.4. Využití rekvizit k tvořivým pohybovým činnostem a hrám
2.1.5. Rozvíjení pohybových dovedností a pohybové tvořivosti ve skupinách
2.1.6. Inspirace k tvořivému pohybu
2.2. Specifika práce s dospělými

3. ČINNOST EVY POLZEROVÉ V 90. LETECH
3.1. Studijní program (učitelství 1. stupně základní školy, bez specializace DV)
3.2. Studijní program (učitelství 1. stupně základní školy, se specializací DV)
3.3. Studijní program (učitelství 1. stupně základní školy, výběrové předměty)
3.4. Studijní program (vychovatelství, specializace hudební výchova)
3.5. Průběžná roční praxe z dramatické výchovy
3.6. Den s Evou Polzerovou

4. PŘEHLED ČINNOSTI EVY POLZEROVÉ
4.1. Činnost vztahující se k oboru dramatická výchova
4.2. Činnost vztahující se k oboru taneční pedagogika, pohybová výchova
4.3. Lektorská činnost
4.4. Porotování
4.5. Odborné studie, statě ve sbornících
4.6. Vystoupení na vědeckých konferencích
4.7. Umělecká, rozhlasová a televizní činnost

5. ZÁVĚR

6. PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI
Příloha č. 1 – Bajaja
Příloha č. 2 – Malý princ
Příloha č. 3 – Je to stejná Jeanneta, jenom jinak učesaná
Příloha č. 4 – Seznam členů bývalého DS Klobouček
Příloha č. 5 – Jak z pohádky do pohádky
Příloha č. 6 – Stručná anotace předmětů ve studiu vychovatelství
Příloha č. 7 – Audio CD s ukázkami tvorby DS Klobouček
Příloha č. 8 – Video CD s ukázkami tvorby DS Klobouček

Seznam použitých pramenů a literatury