Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

POVOLNÝ, Miloš: Rozvoj osobnosti učitele dramatické výchovy (s ohledem na učitele z praxe)

vedoucí bakalářské práce: PhDr. Josef Valenta, Csc.

OBSAH

1. ÚVOD

2. OSOBNOST
2.1. Vymezení pojmu osobnost
2.2. Osobnost učitele
2.3. Příčiny neadekvátních chování učitelů
2.4. Mechanismy dohody

3. UČITEL DRAMATICKÉ VÝCHOVY
3.1. Úspěšný učitel
3.2. Kdo je to učitel dramatické výchovy
3.3. Ideální profil učitele dramatické výchovy

4. PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE
4.1. Změna pravidel
4.2. Naslouchání
4.3. Mlčení
4.4. Podmínky navození autentické interakce učitel – žák
4.5. Změna koncepce sebe sama

5. KREATIVITA
5.1. Tvořivý učitel
5.2. Bariéry osobní kreativity

6. CENTROVÁNÍ
6.1. Úvod
6.2. Praktická část – jednotlivé techniky

7. ZÁVĚR

Seznam použité literatury