Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

POSPÍŠILOVÁ, Alena: Dětská slovesná písemná tvořivost a dramatická výchova. Využití zkušeností z vedení dětských redakcí novin pro hledání nových souvislostí v oboru

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

Předmluva

I. VÝCHODISKA
1.1. Zkušenost z Pohádkových novin
1.1.1. Okolnosti existence tiskoviny Pohádkové noviny
1.1.2. Technická realizace tiskoviny Pohádkové noviny
1.1.2.1. Způsob tisku Pohádkových novin
1.1.2.2. Grafická charakteristika Pohádkových novin
1.1.3. Skupina tvořící Pohádkové noviny
1.1.4. Vývoj tiskoviny Pohádkové noviny v závislosti na její tvůrčí skupině
1.1.5. Moje účast v Pohádkových novinách
1.2. Teoretická spojení redakce dětských novin s dramatickou výchovou
1.2.1. Principy fungování redakce dětských novin a moderní pedagogika
1.2.1.1. Nalezené principy
1.2.1.2. Pohled americké pragmatické pedagogiky
1.2.1.3. Další vazba na reformní pedagogická hnutí
1.2.2. Další pozoruhodné momenty
1.2.3. Obecná paralela dětských novin s dramatickou výchovou a další možnost spojení
1.3. Cesta k mému konkrétnímu zkoumání


II. REALIZACE PRVNÍ DĚTSKÉ REDAKCE NA PŘEHLÍDCE DĚTSKÁ SCÉNA ´99
2.1. Okolnosti existence
2.1.1. Dětská scéna
2.1.2. Deník Dětské scény
2.1.3. Děti na Dětské scéně
2.1.4. „Odborněpracovní program“ pro dětské účastníky Dětské scény
2.1.4.1. Dílny pro recitátory
2.1.4.2. Dětské diskusní kluby
2.1.5. Dětská účast v Deníku Dětské scény
2.1.6. Nový prostor pro další činnosti v „odborněpracovním“ programu pro dětské účastníky Dětské scény
2.1.7. Možnosti, které nabízí dětská redakce
2.2. Koncepce Dětského listu v rámci Deníku Dětské scény
2.2.1. Kmenový list
2.2.2. Přílohy
2.2.3. Dětský list
2.3. Příprava na realizaci
2.3.1. Úvodní otázky
2.3.2. Předběžné odpovědi, očekávání, vize
2.3.3. Konfrontace s realitou
2.3.4. Výsledné zázemí dětské redakce při Dětské scéně 1999
2.3.4.1. Personální podmínky
2.3.4.2. Technické podmínky redakce
2.3.4.3. Podmínky tisku, technika zpracování novin k tisku
2.4. Struktura činností dětské redakce v průběhu Dětské scény ´99
2.4.1. Úvodní schůzky redakce
2.4.1.1. První schůzka
2.4.1.2. Druhá schůzka
2.4.1.3. Vznik titulu
2.4.1.4. Vytvoření hlavičky
2.4.1.5. Zahájení psaní
2.4.2. Časové podmínky strukturace práce redakce
2.4.3. Obecný časový harmonogram práce redakce
2.5. Jak obvykle vznikal dětský příspěvek
2.5.1. První fáze: Volba a zadání práce (příspěvku)
2.5.2. Druhá fáze: Individuální práce - sběr materiálu a první koncepce příspěvku
2.5.3. Žurnalistický útvar
2.5.4. Třetí fáze: Tvůrčí dialog k úpravám vzniklého textu
2.5.5. Závěrem k procesu vznikání dětského příspěvku
2.6. Hodnocení první dětské redakce Deníku Dětské scény
2.6.1. Úspěchy
2.6.2. Problémy
2.7. Vize další dětské redakce na přehlídce Dětská scéna

Závěrem

Použitá literatura
Přílohy