Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské ohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)

Vedoucí diplomové práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

I. ÚVOD

II. PŘEDSUDKY MAJORITNÍ SPOLEČNOSTI VŮČI ROMŮM

III. ROMSKÉ POHÁDKY
III. 1. Typy romských pohádek
III. 2. Romské pohádky a jejich místo a funkce v romském folklóru v nedávné minulosti a dnes
III. 3. Vnímání romských pohádek majoritní společností
III. 4. Specifika romských pohádek
III. 5. Hlavní motivy v romské pohádce a možnosti jejich využití v dramatické výchově
III. 6. Postavy v romských pohádkách a možnosti jejich využití v dramatické výchově

IV. ROMSKÉ POHÁDKY PRO PRÁCI S DĚTMI
IV. 1. Romské pohádky dostupné na našem trhu
IV. 2. Využití romských pohádek v hodinách dramatické výchovy
IV. 2. 1. Romské pohádky jako cesta k romským spolužákům – volba vhodné literární předlohy
IV. 2. 2. Romské pohádky jako cesta k pochopení vlastního já – volba vhodné literární předlohy
IV. 3. Romské pohádky a cesta k divadelnímu tvaru

V. ZÁVĚR

Bibliografie