Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PLEŠEK, Martin: Jezuitské divadlo v Čechách. Divadlo v systému jezuitského školství během působení řádu v Čechách [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 3]

vedoucí diplomové práce: PhDr. Jaromír Kazda


OBSAH

1. ÚVOD

2. VÝVOJ ŠKOLSKÉHO DRAMATU
2.1. Středověk
2.2. Humanistická školní představení
2.3. Komenského schola ludus
2.4. Protestantské školské barokní divadlo

3. PŘEHLED DIVADELNÍ ČINNOSTI JEZUITSKÉHO ŘÁDU V ČECHÁCH
3.1. Liturgické festivity
3.2. Deklamace a veřejná vystoupení
3.2.1. Deklamace školní
3.2.2. Veřejná představení

4. DĚJINY TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
4.1. Založení řádu
4.2. Příchod Tovaryšstva do Prahy
4.3. Vývojové fáze jezuitského divadla
4.4. Zahájení výuky
4.5. Počátky jezuitského divadelnictví v Čechách
4.6. Rozmach řádu v Čechách po bitvě na Bílé hoře
4.7. Převzetí Univerzity Karlovy
4.8. Misijní působení
4.9. Zrušení řádu
4.10. Mladí jezuité v současnosti

5. SPIRITUALITA TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
5.1. Exercicie svatého Ignáce Loyoly
5.2. Cesta k ovládnutí těla

6. JEZUITSKÝ ŠKOLNÍ SYSTÉM
6.1. Metodika výuky
6.2. Předpisy pro chování žáků

7. VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY BAROKA
7.1. Pojem hrdinství
7.2. Legenda
7.3. Teatralita života

8. DRAMATURGIE JEZUITSKÝCH HER
8.1. Poetika Bohuslava Balbína
8.2. Divadelní průprava studentů

9. HERECTVÍ STUDENTŮ
9.1. Vnější herecká technika
9.2. Vnitřní herecká technika
9.3. Vliv kazatelství na herectví žáků

10. SCÉNOGRAFIE

11. SROVNÁNÍ JEZUITSKÉHO DIVADLA SE ŠKOLSKOU DRAMATIKOU PIARISTŮ

12. ZÁVĚR

Seznam literatury
Přílohy