Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]

vedoucí diplomové práce: Zdena Josková


OBSAH

ÚVOD

CESTA NA JEVIŠTĚ (Životní mezníky J. Mlejnka)
Dětství a studentská léta
J. Mlejnek jako režisér ochotnických spolků

TRADIČNÍ DĚTSKÉ DIVADLO (50. a pol. 60. let)
Rozhovor s J. Mlejnkem-dramatikem
Nácvik dětského představení

PRVNÍ ZKOUŠKA (Dramaturgicko režijní rozbor)
Obsah
Vlastní rozbor hry
Žánr
Námět
Kompozice
Idea hlavní a vedlejší
Postavy - jejich charaktery a funkce postav dospělých
Konflikty ve hře
Budování napětí
Autor věří dětem, má trpělivost

SETKÁNÍ S DRAMATICKOU VÝCHOVOU (Od pol. 60. let)
Mlejnkovy dva inspirační podněty
Orientace J. Mlejnka v dramatické výchově
Hledání námětů k etudám a improvizacím
Tvořivá hra s příběhem
Duhový pstruh
Náměty k tvořivé hře
Ukázky z vymyšlených závěrů příběhu
Dramatizace jako výsledný tvar dětské tvořivé hry
Antický námět na dětském jevišti (Rozhovor o malém Héraklovi)
Dva scénáře s dětskými improvizacemi

VANDR DO SVĚTA (Rozbor a zkušenosti z inscenace)
Obsah
Vlastní rozbor
Námět a žánr
Kompozice
Charaktery postav
Idea
Konflikty ve hře
Budování napětí
Labyrint a Vandr
Poznámky z první inscenace

MLEJNEK A DNEŠNÍ DRAMATICKÁ VÝCHOVA

ZÁVĚR

PŘÍLOHY
Mlejnkův dotazník pro rodiče při vstupu dítěte do dramatického kroužku
Mlejnkův dotazník pro děti v dramatickém souboru
Pirát
Kamínek
Bibliografie Mlejnkovy tvorby
Hry pro děti
Dramatizace
Překlady
Dramatizace krátkých textů uvedené v Mladé scéně
Články
Publikace

POUŽITÉ PRAMENY

POUŽITÁ LITERATURA
Zmínky a statě o J. Mlejnkovi
Literatura vztahující se k dramatické výchově
Doplňující použitá literatura