Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta: Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí

vedoucí diplomové práce: dr. Marie Novotná

OBSAH

I. ÚVOD

II. AGRESIVITA JAKO PRVEK LIDSKÉHO CHOVÁNÍ
2.1. O agresivitě obecně
2.2. Dětská agresivita
2.3. Příčiny přerůstání dětské agresivity do patologických forem

III. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
3.1. Dramatická výchova a její specifika
3.2. Cíle dramatické výchovy
3.3. Metody dramatické výchovy

IV. MOŽNOSTI VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K PREVENCI A REGULACI DĚTSKÉ AGRESIVITY

V. ZÄVĚR

Poznámky
Seznam použité literatury a pramenů
Textové přílohy