Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH

ÚVOD

1. PŘÍNOS INSCENAČNÍ TVORBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

2. SPECIFIKA TVORBY INSCENACE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
2.1. Improvizace a hry jako metody inscenační práce
2.2. Charakteristika jednotlivých fází inscenačního procesu
2.2.1. Volba námětu
2.2.2. Analýza předlohy
2.2.3. Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce
2.2.4. Tvarování
¨

ZÁVĚR

Seznam použité literatury