Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]

vedoucí práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH

ÚVOD

1. PŘÍNOS INSCENAČNÍ TVORBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

2. SPECIFIKA TVORBY INSCENACE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
2.1. Improvizace a hry jako metody inscenační práce
2.2. Charakteristika jednotlivých fází inscenačního procesu
2.2.1. Volba námětu
2.2.2. Analýza předlohy
2.2.3. Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce
2.2.4. Tvarování

3. POPISY INSCENAČNÍCH PROCESŮ
3.1. Princeznička na bále – popis inscenačního procesu s dětmi 11–12 letými
3.1.1. Výklad o skupině
3.1.2. Popis inscenační práce
3.1.3. Veřejné uplatnění inscenace
3.1.4. Hodnocení inscenačního procesu
3.2. Tonka a Zuzka – popis inscenačního procesu s třináctiletými dětmi
3.2.1. Výklad o skupině
3.2.2. Popis inscenační práce
3.2.3. Veřejné uplatnění inscenace
3.2.4. Hodnocení inscenačního procesu
3.2.5. Vývoj skupiny
3.3. Četl jsem Tracyho tygra – popis inscenačního procesu s žáky 17–20 letými
3.3.1. Popis inscenační práce
3.3.2. Veřejné uplatnění inscenace
3.3.3. Hodnocení inscenačního procesu

ZÁVĚR

PŘÍLOHY
1. Scénář inscenace Princeznička na bále
2. Povídka Olgy Hejné Devět balónků
3. Scénář inscenace Tonka a Zuzka
4. Stručný obsah novely Tracyho tygr
5. Scénář inscenace Četl jsem Tracyho tygra
6. Recenze inscenací
Seznam použité literatury