Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava)

Vedoucí práce: Iva Dvořáková

OBSAH

Úvod

1. Dějepis na ZŠ a jeho zařazení v RVP

2. Téma výukového projektu, cíle

3. Dotazník
3.1. Výběr otázek, výběr pedagogů
3.2. Výsledky dotazníku

4. Dramatická výchova a dějepis
4.1. Co nabízí dějepis pro DV
4.2 Co nabízí DV pro dějepis, metody

5. Výukové projekty
5.1. Co je výukový projekt jeho a jeho zakotvení v RVP
5.2. Dostupné výukové projekty na téma druhé sv. války a holocaustu
5.3. Specifika využití mého projektu

6. Vlastní projekt
6.1. Východiska pro vznik projektu (osoby a osudy)
6.2. Vznik scénáře projektu
6.3. Samostatný scénář projektu: Den, kdy se mi změnil život
6.4. Výběr metod a technik, cíle jednotlivých aktivit
6.5. Plnění klíčových kompetencí
6.6. Realizace průřezových témat v projektu

7. Realizace
7.1. Průběh realizace v Bechyni
7.2. Průběh realizace ve Slaném
7.3. Hodnocení průběhů realizací

8. Závěr

PŘÍLOHY:
1. Fotografie: Petr Ginz, Bedřich Dědek, Marie Doležalová, Eva Weilová
2. Fotografie z realizace v Bechyni
3. Fotografie z realizace ve Slaném
4. Báseň Petra Ginze
5. Komiks Bedřicha Dědka
6. Článek o realizaci projektu do slánského tisku
7. CD nahrávky k bodu číslo 5 – Den, kdy se mi změnil život
8. CD Marie Šupíková (Doležalová) dnes
9. DVD inscenace Anděl nepřišel?
10. DVD s ukázkami z realizace projektu - Slaný