Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy (magisterská práce)

Vedoucí diplomové práce: doc. Radek Marušák


OBSAH:

Úvod

TEORETICKÁ ČÁST

1. Čtenářská gramotnost
1.1. Vymezení pojmu gramotnost a funkční gramotnost
1.2. Vymezení pojmu čtenářská gramotnost
1.3. Složky čtenářské gramotnosti a možnosti dramatické výchovy
1.4. Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost

2. Některé čtenářské strategie a metody
2.1. Čtenářské strategie – vymezení a způsob práce
2.2. Popis některých čtenářských strategií
2.3. Některé další metody rozvíjející čtenářskou gramotnost

3. Dramatická výchova na základní škole
3.1. Vymezení pojmu, principy dramatické výchovy
3.2. Formy dramatické výchovy na základní škole

4. Metody dramatické výchovy

5. Dramatická výchova jako jedna z cest k rozvoji čtenářské   gramotnosti  
5.1. Využití dramatické výchovy k rozvoji čtenářské gramotnosti
5.2. Konkrétní metody dramatické výchovy směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti

6. Čtenářské strategie a metody umožňující realizaci za pomoci metod dramatické výchovy
6.1. Propojování – 3 úrovně
6.2. Kladení otázek
6.3. Vytváření představ
6.4. Usuzování a syntéza
6.5. Shrnování a syntéza


PRAKTICKÁ ČÁST

7. Výuka čtenářské gramotnosti na ZŠ v Bechyni
7.1. Celková situace na škole
7.2. Stručná charakteristika skupiny – třídy
7.3. Úroveň čtenářské gramotnosti v šestém ročníku

8. Příklady aktivit v hodinách literatury v 6. ročníku směřujících   k rozvoji čtenářské gramotnosti s využitím metod dramatické výchovy
8.1. Hledání souvislostí „já – text“ a „text – svět“
8.2. Kladení otázek, vytváření představ
8.3. Usuzování, předvídání, shrnování (syntéza)
8.4. Reflexe žáků a má sebereflexe

Závěr

Prameny a literatura

PRÍLOHY
Příloha č. 1: John Steinbeck – Ryzáček (úryvek)
Příloha č. 2: Dušan Radović – Jak se velryba stala domácím zvířetem
Příloha č. 3: Ivan Olbracht – David a Goliáš
Příloha č. 4: Fotografie z hodin literatury