Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu

OBSAH

ÚVOD

1. KAPITOLA – ŽIVOTOPIS

2. KAPITOLA – DÍLO
2.1. Metodika
2.1.1. Názory a východiska Hany Budínské pro práci s dětmi
2.1.2. Práce s dětmi v loutkářských souborech - loutkové divadlo jako prostředek všestranného rozvoje dětí
2.1.3. Vydané publikace aneb Styl práce Hany Budínské a její vývoj v zrcadle publikací
2.2. Inscenační tvorba
2.2.1. Postupy a způsoby inscenování, nejúspěšnějšíí tituly
2.2.2. Loutkářská Chrudim
2.2.3. Kaplické divadelní léto

3. KAPITOLA – LETNÍ TÁBORY

4. KAPITOLA – VZDĚLÁVACÍ A LEKTORSKÝ BLOK – SEMINÁŘE A KURZY PRO DOSPĚLÉ

5. KAPITOLA – ODCHOVANCI HANY BUDÍNSKÉ

6. KAPITOLA – PŘÍNOS HANY BUDÍNSKÉ PRO DRAMATICKOU VÝCHOVU – SHRNUTÍ

Použité prameny a literatury

PŘÍLOHY
Inscenační tvorba
Letní tábory
Soupis knižních publikací Hany Budínské