Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MRZENOVÁ, Markéta: Přístupy k improvizaci v mém studiu na DAMU

vedoucí diplomové práce: Aleš Bergman, PhD.


OBSAH

Úvod

1. PROBLÉM
1.1. Jak řešit problém?

2. STUDIJNÍ ČÁST
2.1. Styčné oblasti dramatické výchovy
2.2. Metoda
2.2.a Přístup Stanislavského
2.2.b Přístup Grotowského
2.3. Technika

3. ANKETNÍ ČÁST
3.1. Přístup doc. Evy Machkové - Teorie dramatické výchovy
3.2. Přístup o.a. Niny Martínkové - Dramatické hry a improvizace
3.3. Přístup o.a. Mgr. Iriny Ulrychové - Strukturované drama
3.4. Přístup o.a. Hany Smrčkové - Herecká propedeutika
3.5. Přístup prof. PhDr. Ivana Vyskočila - Dialogické jednání
3.6. Rozhovory
3.7. Rozhovor s doc. Evou Machkovou
3.8. Rozhovor s o.a. Ninou Martínkovou
3.9. Rozhovor s o.a. Mgr. Irinou Ulrychovou
3.10. Rozhovor s o.a. Hanou Smrčkovou
3.11. Rozhovor s prof. PhDr. Ivanem Vyskočilem
3.12. Anketa studentů

4. ZÁVĚRY
4.1. Jak chápat improvizace
4.2. Přístupy k improvizaci
4.2.a Pravidla volné improvizace
4.2.b Pravidla improvizace na téma
4.3. Pojem asimilace a akomodace ve spojení se hrou
4.4. Jak chápat vytváření role
4.5. Co je smyslem improvizací?

Závěr