Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (magisterská práce)

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.

OBSAH

ÚVOD

I. ŠKOLA – TVOŘIVOST – UČITEL A ŽÁCI
1. Škola a tvořivost
2. Učitel, žáci a tvořivost

II. TVOŘIVOST
1. Tvořivost a dramatická výchova
2. Hra

III. SPECIFIKA VÝVOJE U DĚTÍ PÁTÉ TŘÍDY

EMPIRICKÁ ČÁST
1. Úvodní poznámky
2. Empirická zjištění a jejich interpretace

ZÁVĚR

Poznámky
Literatura
Příloha