Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MOCKOVÁ, Hana: Dramatická výchova v kontextu waldorfské školy

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.

 

OBSAH

1. Úvod
2. Vznik waldorfské pedagogiky
3. Psychologická východiska waldorfské pedagogiky
4. Cíle pedagogiky waldorfských škol
5. Některé výrazně odlišné rysy waldorfských škol od našich běžných státních škol
6. Podněty R. Steinera pro školní divadlo
7. Základní principy dramatické výchovy
8. Okolnosti zavedení dramatické výchovy do semilské waldorfské školy
9. Moje praxe v semilské waldorfské škole
10. Problémy realizace dětského divadla ve waldorfských školách
11. Návrh na zavedení postupů dramatické výchovy do systému waldorfských škol
12. Závěr

Příloha

Soupis použitých pramenů z literatury