Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]

Vedoucí diplomové práce: prof. dr. Jan Císař, CSc.


OBSAH

I. A Úvahy o metafoře jako způsobu myšlení, prostředku komunikace, formy uměleckého vyjadřování a jedné z cest k sebepoznávání

I. B Úvahy o metafoře v souvislosti s postupy a cíli tvořivé dramatiky, dramatické výchovy

II. A Úvodní poznámky k metodické části

II. B Náměty, východiska, popisy možných postupů s dětmi předškolního a nižšího školního věku
Námět č. 1: Jména a názvy
Námět č. 2: Naše rodina
Námět č. 3: Hádanky
Námět č. 4: Co by byl, kdyby byl…
Námět č. 5: Na proměny

II.C Náměty, východiska, popisy možných postupů s dětmi vyššího školního věku a staršími
Námět č. 6: Řetízky
Námět č. 7: Herbáře, bestiáře, nomináře
Námět č. 8: Diáře
Námět č. 9: Klíče (Třináctá komnata)
Námět č. 10: Na metafory
Námět č. 11: Na barvy
Námět č. 12: Dvojice
Námět č. 13: A co poetika

III. Na prahu divadla a poezie

Soupis použitých pramenů z literatury