Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MARTINOVSKÁ, Petra: Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

1. Úvod

2. Základní pojmy dramatické výchovy

3. Vznik dramatické výchovy

4. Základní charakteristika dramatické výchovy v mateřské škole
4.1. Stručná charakteristika předškolního věku
4.2. Cíle dramatické výchovy v mateřské škole

5. Co je to příběh?

6. Způsoby práce s příběhem v zahraničí

7. Příběh v mateřské škole
7.1. Zdroje a náměty při hledání příběhu
7.2. Návrh způsobu přípravy učitelky na práci s příběhem
7.3. Přehled konkrétních způsobů a metod práce s příběhem v mateřské škole

8. Závěr

Seznam použité literatury
Přílohy