Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: Ivana Vostárková

OBSAH

1. Úvod

2. Odborná východiska
2.1. Dech
2.1.1. Anatomie a fyziologie
2.1.2. Tři způsoby dýchání
2.2. Bránice
2.3. Hlas
2.3.1. Anatomie a fyziologie hlasového ústrojí
2.3.2. Sociální funkce hlasu
2.4. Stav aktivního uvolnění
2.5. Pojmy sebevědomí, identita, autorita a souvislosti s hlasem

3. Popis skupiny

4. Příprava projektu

5. Realizace projektu

6. Sebereflexe

7. Závěrečné zhodnocení

Seznam literatury