Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi

vedoucí diplomové práce: Luděk Richter


OBSAH

ÚVOD

I. OSOBNOST VEDOUCÍHO, JAHO SPECIFICKÉ DISPOZICE, PŘEDPOKLADY A POTŘEBY
1. Kořeny
2. Předpoklady
3. Osobité potřeby
První shrnutí

II. SPECIFICKÁ ZKUŠENOST: ZKUSENOST Z LOUTKÁŘSKÉHO SOUBORU „C“ SVITAVY
A) Stručně o souboru
B) Zkušenost lidská
1. Pocit přijetí, vědomí vlastní ceny
2. Hudba jako prostředek komunikace uvnitř souboru
3. Duchovní růst
C) Zkušenost umělecká – specifické rysy jevištní komunikace souboru “C”
1. Hudba
2. Loutka
3. Autentické herectví
Druhé shrnutí

III. TRANSFORMACE ZKUŠENOSTÍ ZE SOUBORU “C” DO MÉ PRÁCE S DĚTMI A) Stručně o Dramatické školičce
1. Cíle
2. Složení dětí
3. Výběr dětí
B) Budování důvěrného vztahu s dětmi jako základní předpoklad tvořivé práce 1. Být spolu
2. Klima skupiny
3. Vyladění přes hru
4. Pravdivost a autenticita
5. Vnitřní svoboda, tvořivé vyjádření
C) Kultivace dětí prostřednictvím divadla
1. Průprava k divadlu
2. Zralost pro divadlo
3. Cesta k divadlu
Třetí shrnutí

ZÁVĚR

Poznámky
Použitá literatura