Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole

Vedoucí práce: doc. Irina Ulrychová

OBSAH

1. ÚVOD

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA A JEJÍ PODOBY, SPECIFIKUM DRAMATICKÉ VÝCHOVY V RÁMCI LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

3. DRAMATICKÝ PROJEV DÍTĚTE S OHLEDEM NA VÝVOJOVOU PSYCHOLOGII
3.1. Vymezení hry a její definice
3.2. Dramatická hra a hra v roli
3.3. Typologie hry v roli a dramatického projevu dítěte

4. EXKURZ DO DĚJIN HERECTVÍ
4.1. Konstantin Sergejevič Stanislavskij (1863-1938)
4.2. Michail Čechov (1891-1955)
4.3. Jerzy Grotowski (1933-1999)

5. ZDROJE INSPIRACE PRO HERECKOU VÝCHOVU V RÁMCI LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
5.1. Miloslav Disman (1904-1981)
5.2. Soňa Pavelková (1932-2008)
5.3. Vliv Čechovovy metody na praxi dramatické výchovy a mé zkušenosti z praxe
5.4. Vliv Grotowského metody na praxi dramatické výchovy a mé zkušenosti z praxe
5.5. Václav Martinec (1937)

6. ZÁVĚR

Seznam použité literatury