Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka

Vedoucí práce: doc. Eva Machková

OBSAH

1. Úvod
2. Pohádka a nejmenší
3. Pohádky v mateřské škole
4. Červená Karkulka – lekce pro předškolní věk
5. Kůzlátka podle dramatické lekce
5.1. Popis představení
6. Preventivní program pro mateřskou školu
6.1. Cesta do země zdraví
6.1.1. Skupina
6.1.2. Hledání vhodné pohádkové látky
6.1.3. Koncepce inscenace
6.1.4. Vznik inscenace
6.1.5. Loutky a kostýmy
6.1.6. Lidová říkadla a ísničky
6.1.7. Představení
6.2, Bloudění zlověstným lesem
6.2.1. Skupina
6.2.2. Bádání nad tématem
6.2.3. Hledání vhodné pohádkové látky
6.2.4. Kroky k „osahání si“ vybíraných pohádek
6.2.5. Konečný výběr pohádkové látky
6.2.6. Perníková chaloupka
6.2.6.1. Scénosled
6.2.6.2. Historie postav
6.2.6.3. Macecha
6.2.6.4. Charakteristika postav
6.2.6.5. Pohnutky k odvedení
6.2.6.6. Zvuková linka příběhu
6.2.7. Bloudění koncepcí inscenace
6.2.7.1. Víly
6.2.7.2. Stavba inscenace
6.2.7.3. Změny v koncepci inscenace
6.2.7.4. Nový příběh
6.2.8. Představení
6.2.9. Reprízy a zkušenosti
6.3. Tajemství ostrova přátelství
6.3.1. Skupina
6.3.2. Výběr pohádkové látky
6.3.3. Výhled práce na inscenaci
6.3.3.1. Jelen
6.3.3.2. Předloha
6.3.3.3. Koncepce zkoušek
7. Závěr

Seznam pramenů a literatury

PŘÍLOHY:
1. Scénář - O Otesánkovi
2. Scénář – Jako Jeníček s Mařenkou