Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LAŽANOVÁ, Michaela: Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka

Vedoucí diplomové práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Několik otázek na úvod

1. KAPITOLA: VÝVOJ ŘEČI - PSYCHOLOGICKÁ PARALELA
1.1. Prenatální období
1.2. Novorozenecké období
1.3. Kojenecké období
1.4. Batolecí období
1.5. Předškolní období

2. KAPITOLA: STANDARDNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO VÝUKU ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
2.1. Současný stav oboru čeština jako cizí jazyk
2.2. Deskripce učebních materiálů
2.3. Popis konkrétních učebnic

3. KAPITOLA: FÁZE A METODY VÝUKY
3.1. Potenciál dramatické výchovy při výuce jazyků
3.2. Komunikační metoda založená na prvcích dramatické výchovy
3.3. Role studentů, učitele a volba učebních pomůcek
3.4. Metody a techniky ve výuce komunikační metody založené na DV
3.5. Koncepce výuky
3.5.1. Diagnostika skupiny
3.5.2. Výstavba kurzu a formulace cílů
3.5.3. Výstavba lekce
3.5.4. Práce se slovíčky

4. KAPITOLA: POPIS SOUVISLÉ PRÁCE V KURZU ČEŠTINY PRO CIZINCE JAZYKOVÉ ŠKOLY JEVIŠTĚ
4.1. Jazyková škola Jeviště
4.2. Diagnostika skupiny a podmínky kurzu
4.3. Koncepce kurzu
4.3.1. Úvodní lekce
4.3.2. Navazující lekce
4.4. Hledání témat
4.4.1. Příklad koncepce lekce
4.4.2. Práce s animací
4.5. Inscenace
4.5.1. Reflexe představení

5. KAPITOLA: NĚKOLIK ZASTAVENÍ ZÁVĚREM
Výchozí zdroje
Přínos a otázky

Seznam pramenů a odborné literatury

PŘÍLOHY
Popis učebnic češtiny jako cizího jazyka
Scénář
Slovní zásoba k tématu jídlo
Slovní zásoba k tématu cestování
Slovní zásoba k tématu bydlení
Fotografie z představení