Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LAITNEROVÁ, Jiřina: Téma boje a násilí v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

1. ÚVOD

2. BOJ, NÁSILÍ A JEHO MÍSTO V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
2.1. Divadlo - dramatická situace - konflikt
2.2. Boje a násilí v našem okolí
2.3. Boj - oblíbené téma dětí
2.4. Využití “zlobení” dětí k jejich výchově

3. AGRESE, AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ (KAPITOLY Z PSYCHOLOGIE)
3.1. Co je to agrese
3.2. Kde se agrese v lidech bere
3.3. Příčiny narůstání dětské agresivity

4. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PROJEKTŮ, METOD A TECHNIK Z PRAXE
4.1. Jak začít
4.2. Jednotlivé hry a techniky
4.2.1. Improvizační rozcvička
4.2.2. Náhradní řeč
4.2.3. Variace na hru “Král není doma”
4.2.4. Začarované území, začarovaný předmět
4.2.5. Lodička
4.2.6. Metoda “fackovací panák”
4.2.7. Polštářová válka, koulovaná
4.2.8. Rozzuřená zvířátka
4.2.9. Vulgární slova
4.3. Příklady využití technik strukturovaného dramatu s tematikou boje a násilí v práci s jinou strategií vedení
4.3.1 O perníkové chaloupce
4.3.2. Jak se Mette chtěla stát královnou
4.3.3. Krvavá svatba
4.4. Příklady strukturovaných dramat
4.4.1. Trojská válka
4.4.2. Agresivita

5. ZÁVĚR: ÚSKALÍ A PŘÍNOSY PRÁCE S BOJEM A NÁSILÍM

Poznámky
Použitá literatura a prameny